Erving Goffman

Erving Goffman

– Statskundskabens klassikere

Af

Michael Hviid Jacobsen

Pris

200 kr

Om bogen

ERVING GOFFMAN (1922-1982) var en af det 20. århundredes mest læste sociologer, og han har siden sin død for små fyrre år siden bibeholdt sin aktualitet og popularitet både blandt etablerede forskere og studerende. Dette skyldes formentlig, at Goffman på mange måder var en forholdsvis ukonventionel sociolog. 

Det er et kendetegn for Goffmans virke, at han arbejdede mikrosociologisk og primært interesserede sig for individets selvpræsentation i hverdagslivets interaktioner. Derfor var konventionelle genstandsfelter fra sociologien om magtstrukturer, ulighed, forandringer i værdier, makrosociologiske problemstillinger og ”det store samfund” ikke noget, der optog ham. I tillæg hertil var han ikke en politisk engageret sociolog i modsætning til mange andre i sin samtid, og temaer fra statskundskaben som politik, administration, beslutningsprocesser og vælgeradfærd er helt fraværende fra hans tekster.
Dette betyder imidlertid ikke, at Goffmans forfatterskab er irrelevant for dem, der ønsker at forstå det samfund, vi lever i. Tværtimod kan Goffmans dramaturgiske indsigt og begrebsapparatanvendes til at studere og analysere betydningen af iscenesættelse og performance i moderne politik.

I denne bog gennemgås Goffmans forfatterskab med fokus på de overordnede perspektiver og med nedslag i de fleste af hansværker, og det vises med eksempler, hvordan Goffmans generelle perspektiv og specifikke begreber kan anvendes i studier af temaer, der er relevante inden for statskundskaben.

Michael Hviid Jacobsen er professor i sociologi ved Aalborg Universitet

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

25.05.2021

Sider:

147

ISBN:

9788757449112

"Michael Hviid Jakobsens introduktion til den canadisk-amerikanske sociolog Erving Goffman er lidt af en anderledes tilføjelse til Djøf Forlags serie om ‘statskundskabens klassikere’. [...] han blev med sin mikrosociologiske tilgang én af de mest indflydelsesrige samfundsvidenskabelige forskere fra det 20. århundrede. Denne introduktion viser, hvad den status egentlig bygger på – og hvordan han i løbet af sit forfatterskab snarere opfordrede os til at tænke selv og kritisk undersøge de mest hverdagslige former for social interaktion snarere end blot at acceptere sine egne resultater som eviggyldige sandheder."
- Andreas Beyer Gregersen, Turbulens, 8. juli 2021