Erik Rasmussen

Erik Rasmussen

– manden, der skabte dansk statskundskab

Af

Peter Nedergaard

Pris

195 kr

Om bogen

Denne bog er en fortælling om Erik Rasmussen som grundlægger af statskundskaben som universitetsfag i Danmark. Biografien belyser den rolle, han har spillet for udviklingen af faget, og hans ungdom, familieliv og forskning er medtaget, så vidt det er relevant for denne fortælling.

Når Erik Rasmussen er en stor figur i dansk statskundskab, er det i højere grad som skaber af faget, end som statskundskabsforsker i mere snæver forstand. Han lagde ellers selv vægt på, at han ville bedømmes på, hvad han havde skrevet, når han talte med kolleger på instituttet. Set med eftertidens øjne er det dog især Erik Rasmussens indsats ud over forskningen, som gør ham enestående i dansk statskundskab, og det har denne biografi derfor fokus på.

I forlængelse heraf er et mere overordnet mål med biografien også at vise, hvorfor det er en skam, at forskere af Erik Rasmussens type i dag sjældent findes på danske universiteter. Erik Rasmussen ønskede et statskundskabsfag med bredde, hvis udøvere havde lyst til at formidle og have samfundsrelevans, hvilket også indebar at udgive lærebøger på dansk og en interesse i formidling i diverse medier. Bredde og formidling i statskundskaben skaber renommé for faget og uddannelsen, men det bidrager kun i ringe grad til forskningskarrierer. Det har derfor ikke den store prestige for nutidens forskere.

Om forfatteren
Peter Nedergaard er cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab. Siden 2008 professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han var tidligere tilknyttet Copenhagen Business School som professor (mso), og før det i en længere årrække lektor og adjunkt samme sted. Underviser bl.a. i almen statskundskab, videnskabsteori og metodologi samt EU’s politiske økonomi. Peter Nedergaard har været visiting scholar på Stanford University, og ved Institut für Europäische Poilitik i Berlin samt visiting research fellow ved Walter Eucken Institut ved universitetet i Freiburg. 

Se alle titler inden for Dansk politik

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

28.07.2021

Sider:

225

ISBN:

9788757450293

"Professor Erik Rasmussen spillede en helt central - og i dag noget glemt - rolle i at skærme statskundskab fra de værste excesser under studenteroprøret."
- Peter Nedergaard, Politiken, den 1. september 2021

"Der er fortsat behov for, at forskere i statskundskab deltager som kvalificerede stemmer i den offentlige debat. Her skal statskundskabsforskerne også fortsat turde at være fagligt brede og forsøge at formidle komplekse spørgsmål til den brede offentlighed. Arven fra Rasmussen må derfor være en påmindelse om, at statskundskabsinstituttet ikke skal lukke om sig selv, men konstant forsøge at vende sig ud mod samfundet og dets udfordringer."
- Marc Sabatier Hvidkjær, Med Andre Ord, den 6. oktober 2021