Erhvervsretlige love 2023

Erhvervsretlige love 2023

Af

Børge Dahl

Pris

295 kr

Om bogen

Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i erhvervsret som supplement til lærebogen »Erhvervsjura« (17. udgave 2023). Det understøtter forståelsen ved læsning af bogen at have lovsamlingen ved hånden, så bogens tekst løbende suppleres med lovens. Herved opøves evnen til at læse og forstå selve lovteksten. Det positive lovstof forandres løbende som følge af ny lovgivning, men principperne for fortolkning ændrer sig ikke på samme måde. 
Den foreliggende bog bringer kun et begrænset udvalg af de vigtigste love inden for erhvervsrettens område. Pædagogiske hensyn har i første række været bestemmende for udvælgelsen. Der er på denne baggrund også medtaget visse andre regelsæt og standardformularer. 
Lovsamlingen må medbringes og benyttes som hjælpemiddel ved den skriftlige eksamen ved CBS og flere andre steder. Også af denne grund er det en fordel løbende at bruge samlingen som opslagsbog.

Udgave:

45

Udgivelsesdato:

10.08.2023

Sider:

625

ISBN:

9788757457421