Erhvervsforvaltningsret

Af

Bent Ole Gram Mortensen (red.) , Bassah Khalaf (red.) , Christian Frier , Carina Risvig Hamer , Hanne Marie Motzfeldt

Pris

750 kr

Om bogen

Forvaltningsret er et væsentligt retsområde for store dele af erhvervslivet. Mange brancher er underlagt omfattende regulering, der ofte fastlægger detaljerede rammevilkår for den enkelte virksomhed. Og selv virksomheder i de brancher, hvor det ikke er tilfældet, møder jævnligt afgørelser fra forvaltningsmyndigheder i form af påbud, forbud og godkendelse eller mangel på samme.

Fremstillinger af forvaltningsretten har imidlertid sjældent fokus på erhvervslivets møde med offentlige myndigheder. Det har antologien Erhvervsforvaltningsret gjort op med. Dette er den 2. og opdaterede udgave af bogen, hvis titel også røber dette særlige fokus.

EU-retten er integreret i denne fremstilling – ikke som et løsrevet kapitel, men som en del af behandlingen af de enkelte problemstillinger. Er bestemmelser baseret på EU-ret, finder de EU-retlige grundsætninger også anvendelse. Det må man tage i betragtning.

De udvalgte emner i denne bog omhandler centrale emner inden for forvaltningsretten med fokus på erhvervslivets interesser. Tillige inddrages de mange offentlige virksomheder, der er udskilt i privatretlige selskabsformer eller lignende konstruktioner. Disse firmatiserede virksomheder skal i et vist omfang agere både som privatretlige virksomheder og som offentlige myndigheder.
Bogen Erhvervsforvaltningsret  er skrevet af retsvidenskabelige forskere ved danske universiteter og redigeret af professor Bent Ole Gram Mortensen og lektor Bassah Khalaf.

 

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

16.09.2020

Sider:

551

ISBN:

9788757437195

Se på jurabiblioteket

"Författarna till boken har tyckt att det har saknats framställningar inom den rättsvetenskapliga litteraturen som tar fasta på förvaltningsrättens betydelse för näringslivet (s. 25). Detta förefaller riktigt också avseende situationen i svensk facklitteratur. På svensk botten finns det ett och annat värdefullt initiativ inom området (se t.ex. E. Nerep & W. Warnling-Nerep, Marknad och myndighet: förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv, 3 u. (2014)), men genom Erhvervsforvaltningsret har vi nu inom nordisk rättsvetenskap fått ett konceptuellt delvis banbrytande verk som förtjänar att bilda skola. Den särskilda förvaltningsrättsliga forskningen vid Syddansk Universitet med inriktning på näringslivet – och som redan har resulterat i den här aktuella boken – väcker intresse och i alla fall jag ser fram emot framtida forskningsresultat därifrån."
- Af Dan Hanqvist, Förvaltningsrättslig tidskrift, 2017