Entrepriseretten

Af

Torsten Iversen

Pris

950 kr

Om bogen

Entrepriseretten er en helt ny fremstilling, som på retsvidenskabeligt grundlag analyserer og systematiserer de regler, principper og afgørelser, der angår retsforholdet mellem bygherre og entreprenør.
Hovedvægten i fremstillingen ligger på en gennemgang af reglerne i aB 92 og aBT 93, men også rådgivning på grundlag af aBr 89 er inddraget. Blandt de emner, der tages op til behandling, er byggeriets organisationsformer, udbud af bygge- og anlægsopgaver, entreprenørens, bygherrens og rådgiverens ydelser, risiko- og forsikringsspørgsmål, sikkerhedsstillelse samt ekstraarbejder og ændringer.
Centralt i fremstillingen står de forskellige former for misligholdelse af entreprise- og rådgivningskontrakter, navnlig i form af forsinkelse med eller mangler ved ydelsen, samt de misligholdelsesbeføjelser, der kan komme på tale i den anledning (herunder naturalopfyldelse, tilbageholdelse af egen ydelse, ophævelse, erstatning, dagbod, udbedringsgodtgørelse eller afslag). Fremstillingen afsluttes med et kapitel om tvistløsning i byggeriet, med særlig vægt på afgørelse ved voldgift ved voldgiftsnævnet, Byggeri og anlæg.  

 

NB! Entrepriseretten erstatter den tidligere Entrepriseret, 4. udgave.

 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

13.09.2016

Sider:

949

ISBN:

9788757417098

Se på jurabiblioteket

"Bogen er med sin systematiske tilgang, de komplette referencer til rets- og voldgiftsafgørelsespraksis og sine fine afgørelses- og stikordsregistre et uundværligt redskab for entrepriseretsjurister i praksis, og den vil utvivlsomt udgøre referencegrundlag for fremtidige danske og nordiske afhandlinger om emnet og andre teoretiske bidrag til entrepriseretten."
- Ole Hansen, Ugeskrift for Retsvæsen, april 2017