Entrepriseretten

Af

Torsten Iversen

Pris

950 kr

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

13.09.2016

Sider:

949

ISBN:

9788757417098

Se på jurabiblioteket

"Bogen er med sin systematiske tilgang, de komplette referencer til rets- og voldgiftsafgørelsespraksis og sine fine afgørelses- og stikordsregistre et uundværligt redskab for entrepriseretsjurister i praksis, og den vil utvivlsomt udgøre referencegrundlag for fremtidige danske og nordiske afhandlinger om emnet og andre teoretiske bidrag til entrepriseretten."
- Ole Hansen, Ugeskrift for Retsvæsen, april 2017