Embedsmanden i det moderne folkestyre

Embedsmanden i det moderne folkestyre

– Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd

Pris

300 kr

Om bogen

Bo Smith-udvalgets arbejde hviler på det grundlag, at Danmark er et folkestyre og en retsstat. Magten tilkommer folkevalgte politikere, men er hverken ubegrænset eller vilkårlig. I praksis forudsætter folkestyret en forvaltning og et embedsværk.

Udvalget har i 2014-2015 gennemført en omfattende analyse af samspillet mellem politikere og embedsmænd. Udvalgets fokus har været på embedsmændenes rådgivning af politikerne i alle dele af den offentlige forvaltning: Centraladministrationen, kommunerne og regionerne.

Udvalgets analyse bygger på et omfattende dokumentarisk og statistisk materiale, interview og høringer samt to spørgeskemaundersøgelser, ligesom udvalget har draget nytte af den eksisterende forskning.

Udvalgets rapport stiller og besvarer spørgsmålene:

  • Hvilke vilkår og krav gælder for embedsværket i Danmark anno 2015?
  • Er embedsværket fulgt med tiden, og løser det sine grundlæggende opgaver?
  • Sker det med respekt for de regler og normer, der gælder i Danmark?
  • Eller går embedsmænd for langt i deres iver efter at tjene den politiske ledelse?

Udvalgets anbefalinger sigter mod at bidrage til, at Danmark fortsat har en velfungerende forvaltning bemandet med embedsmænd, der er deres opgaver voksne, at styrke fokus på de normer, der skal ligge til grund for arbejdet, og at øge tilliden til embedsmændenes funktion i Danmark.
 

 


 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

21.09.2015

Sider:

240

ISBN:

9788757434743

"Det, vi grundlæggende har bestræbt os på, er at definere kravene til den moderne embedsmand i det danske folkestyre anno 2015. Konklusionen er, at vi har et velfungerende embedssystem i Danmark, men at der er plads til forbedringer og brug for at få fokus på at sørge for, at systemet fungerer, som det er tiltænkt".
- Udtalelse af Bo Smith, formand for ekspertudvalget, Politikken