Ekspropriation i praksis

Af

Hanne Mølbeck , Jens Flensborg , Søren Højgaard Mørup

Pris

950 kr

Om bogen

Denne bog udkom første gang i 2007, men der er sket en del på ekspropriationsområdet siden da. Ekspropriation i praksis, 2. udgave, er en opdatering af 1. udgaven, der både indeholder ajourføring med relevant lovgivning og praksis, samt en udvidelse af visse emner og inddragelsen af nye.
Bogen forholder sig især til de mange praktiske problemstillinger, som opstår i ekspropriationssager af såvel materiel som formel karakter. Relevante spørgsmål bliver besvaret ud fra den gældende lovregulering og den righoldige praksis på området.
Bogen er fortsat inddelt i fire overordnede afsnit:
– Ekspropriationsindgrebet
– Erstatningsfastsættelsen
– Ekspropriationsprocessen
– Taksationsprocessen
Bogens målgruppe er fortsat praktikere, som fra tid til anden beskæftiger sig med ekspropriation, herunder anlægsmyndigheder, kommuner, landinspektører, advokater og andre rådgivere.
Ekspropriation i praksis, 2. udgave er skrevet af advokat Hanne Mølbeck, advokat Jens Flensborg og professor dr.jur. Søren Højgaard Mørup. Alle tre har i vidt omfang beskæftiget sig med såvel statslige som kommunale ekspropriations- og taksationssager. Hanne Mølbeck og Jens Flensborg har navnlig repræsenteret statslige og kommunale anlægsmyndigheder i ekspropriationsprocessen og Søren Højgaard Mørup har bl.a. en baggrund som formand for flere taksationsmyndigheder.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

14.06.2019

Sider:

568

ISBN:

9788757436105

Se på jurabiblioteket

"Bogen ”Ekspropriation i praksis” er den gængse ekspertise på området"
- Af Karin Trine Pedersen Henrik, Nordjyske Stiftstidende Aalborg

"I 2. udgaven er der dels foretaget en ajourføring, dels er fremstillingen udvidet, bl.a. er nye emner som moms og erstatningsfastsættelse ved ekspropriation af erhvervsejendomme blevet tilføjet."
- Ekspropriation i praksis er omtalt i Land inspektøreren den 15. oktober 2019