Eksekutionsret

– Materiel foged- og auktionsret

Af

Anders Ørgaard

Pris

280 kr

Om bogen

Eksekutionsret handler om de materielle regler om eksekution af formueretlige krav. Bogen gennemgår reglerne om:

 • Eksekutionsfundamenter
  • Retsafgørelser
  • Gældsbreve
  • Forlig
  • Pantebreve
 • Genstande for eksekution
  • Fast ejendom
  • Løsøre
  • Fordringer
 • Hvem der kan forlange eksekution?
 • Hvem eksekutionskravet kan rettes mod?

​​​​​Endelig behandles også de materielle regler om tvangsauktion. Eksekutionsret er opdateret med nyeste teori og praksis på området for eksekutionsret siden sidste udgave fra 2013.

Om forfatteren 
Anders Ørgaard er professor i formueret og institutleder ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Han erhvervede i 2006 ph.d.-graden på en afhandling om voldgiftsaftalen, og han fungerer i dag som voldgiftsdommer. Han har publiceret en række artikler og bøger om formueretlige og procesretlige emner.

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

21.07.2020

Sider:

165

ISBN:

9788757449174

Se på jurabiblioteket