Ejendomsformidlingsloven

– med kommentarer

Af

Carsten Munk-Hansen

Pris

1.250 kr

Om bogen

Ejendomsformidling var uden nogen lovregulering gennem mange år, og der krævedes ikke nogen uddannelse eller krav til hvervets udøvelse. I 1912 etableredes Dansk Ejendomsmæglerforening. Erhvervet var ureguleret, bortset fra branchenormer. Ved lov nr. 218 af 8. juni 1966 om ejendomsmæglere fastsattes nogle få regler om, at alene formidlere, der blev beskikket af handelsministeren (efter formidleren enten havde aflagt en prøve eller havde en formodet kyndighed gennem erfaring), kunne betegne sig ejendomsmæglere. En sådan formidler fik fra den 1. januar 1967 retten til at betegne sig statsautoriseret Ejendomsmægler. Ved lov nr. 453 af 30. juni 1993 om omsætning af fast ejendom fastlagdes en gennemgribende regulering af erhvervsudøvelsen. Reguleringen var præget af forbrugerbeskyttelseshensyn, og alle der beskæftigede sig med ejendomsformidling for forbrugere, skulle leve op til lovens relativ detaljerede krav. 

 

 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

04.09.2021

Sider:

696

ISBN:

9788757446470

Se på jurabiblioteket

"Der er tale om en klassisk og gedigen lovkommentar, hvor regelsættet præsenteres med løbende henvisninger til lovforarbejder, juridisk litteratur, retspraksis og ikke mindst den seneste administrative praksis. (...) Både som retsvidenskabeligt værk og som praktisk håndbog er der tale om et arbejde af høj kvalitet, som uden tvivl vil komme til nytte for både teoretikere og praktikere."
- Mads Bryde Andersen, Ugeskrift for Retsvæsen, den 15. marts 2021