E-handelsloven

– Med kommentarer

Af

Susanne Karstoft

Pris

650 kr

Om bogen

Flere og flere, både forbrugere og erhvervsdrivende, bruger internettet til forskelligartede formål, herunder på tværs af landegrænser, og teknologien, der bruges, forandrer sig til stadighed.

Fokus i fremstillingen ligger på e-handelslovens bestemmelser, som implementerer e-handelsdirektivet, om end der også er »afstikkere« til andre regelsæt og retsområder. Der gives en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af e-handelsloven med udgangspunkt i e-handelsdirektivet, lovens forarbejder og praksis fra danske domstole og EU-Domstolen. 

Fremstillingen følger lovens systematik og er dels problemorienteret, dels knyttet til de konkrete, sproglige udtryk i lovens enkelte bestemmelser. Indholdet af kommentarerne til lovbestemmelserne fremgår af en oversigt underhver enkelt paragraf. 

Det har kun i begrænset omfang været muligt at tage hensyn til materiale, som er fremkommet efter den 1. oktober 2020.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

20.03.2021

Sider:

239

ISBN:

9788757450521

Se på jurabiblioteket

"Denne lovkommentar fremlægger en retsvidenskabelig gennemgang og analyse af loven med udgangspunkt i det bagvedliggende direktiv, forarbejder og retspraksis. Fremstillingen følger lovens systematik og er dels problemorienteret, dels knyttet til de konkrete, sproglige udtryk i de enkelte lovbestemmelser." 
-Ugeskrift for Retsvæsen, den 15. juni 2021