Domstolens blinde øje

Domstolens blinde øje

– Om betydningen af ubevidste biases i retssystemet

Af

Jesper Ryberg

Pris

250 kr

Om bogen

Domstolens blinde øje giver indblik i den forskning, der undersøger, hvordan vurderinger og afgørelser, der foretages ved domstolene, kan være påvirket af ubevidste biases, som i værste fald kan true de idealer om upartiskhed og fairness, som er afgørende for et retssystems virke.

Bogen er struktureret således, at hvert kapitel omhandler en separat type bias, og der er kun et fåtal af krydsreferencer imellem kapitlerne. Som læser kan man derfor udvælge netop de emner, man ønsker at blive introduceret til, også uden at have læst eventuelle forudgående kapitler.

Bogen formidler internationale forskningsresultater, forfatteren har derfor tilstræbt sig på at give læseren et let afsæt til at forfølge de emner, der måtte have særlig interesse. Dette er gjort ved at forsyne hvert kapitel med en separat litteraturliste med henvisninger til den internationale forskningslitteratur. Der skulle dermed være et godt udgangspunkt for yderligere fordybelse.

Om forfatteren 
Jesper Ryberg er professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Herudover er Jesper samtidig leder af forskningsgruppen Research Group for Criminal Justice Ethics og projektet Neuroscience and Criminal Justice.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

13.10.2016

Sider:

140

ISBN:

9788757436457

”Interessant og skræmmende at læse, hvordan ubevidste faktorer fx omkring overvægt eller et udseende som en ’muskelmand’ måske har indflydelse på straffeudmålingen.”
- Lektørudtalelse af Carsten Güllich-Nørby, DBC - veje til viden, december 2016

”Denne bog giver jurister et indblik i psykologisk forskning, der vil inspirere læseren til at tænke videre. Forfatteren fortjener ros for udgivelsen.”
- af Eigil Lego Andersen, UfR Online, februar 2017 

”Jesper Rybergs bog er virkelig nyttig læsning. Omend man bliver bekræftet i sine mange anelser om domstolenes fejl og mangler. Bagklogskab, oplevelse og erindring er et af mange andre eksempler på bias-risici. Som han påpeger, kan bagklogskabs betydning muligvis reduceres, mens det samtidig er et åbent spørgsmål, hvordan tilbøjelighed til at lade nyere viden påvirke vurderinger af fortidige gerninger kan modvirkes.”
- Senior-avisen.dk, 12. marts 2017