Digitale arbejdsmarkeder

Digitale arbejdsmarkeder

– fra jobs til opgaver

Af

Nana Wesley Hansen (red.) , Lise Lotte Hansen (red.) , Thomas Bredgaard (red.) , Anna Ilsøe , Trine Pernille Larsen

Pris

225 kr

Om bogen

Hvem henter din mad, gør din lejlighed ren og designer din hjemmeside - og under hvilke løn- og arbejdsvilkår? Det er nogle af de spørgsmål, der rejser sig i takt med, at digitale arbejdsplatforme som Uber, Upwork og Happy Helper vokser frem og spreder sig på det danske arbejdsmarked.

Arbejdsplatformene formidler opgaver (gigs) frem for hele jobs via hjemmesider og apps og typisk til selvstændige frem for lønmodtagere, hvilket har givet anledning til en del debat. Bogen kortlægger udviklingen af platformene i Danmark – typer, omfang og deltagere - og analyserer, hvordan aktørerne i platformsøkonomien håndterer at gå fra jobøkonomi til opgaveøkonomi.

Bogens hovedkonklusion er, at der kan identificeres to hovedveje i den danske (og nordiske) platformsøkonomi, når det handler om udviklingen af ordnede forhold: Overenskomstmodellen og CVR-modellen. Med udgangspunkt i fem dybdegående casestudier vises, at disse to modeller kan have forskellige udtryk i praksis alt afhængig af, hvilke brancher og kompetencer platformene retter sig imod.

Bogen henvender sig til praktikere samt studerende og færdiguddannede med interesse for digitalisering og arbejdsmarkedet.

Om forfatterne:

Anna Ilsøe er lektor på Københavns Universitet og gæsteprofessor på Lunds Universitet. Hun forsker i digitalisering af arbejdsmarkedet og kollektive forhandlinger.

Trine Pernille Larsen er lektor på Københavns Universitet og forsker i digitalisering, atypisk beskæftigelse og komparativ arbejdsmarkedsregulering.

 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

15.08.2022

Sider:

120

ISBN:

9788757450224

Omtale

Omtale: Bogen er blevet omtalt i en artikel i Børsen, den 9 oktober 2022

Omtale: Ny bog sætter fingeren på arbejdsmarkedets ømme tå
"Da bogen samtidig leverer en kort og præcis begrebsafklaring om platforme og lidt bredere den danske model er den et godt sted at starte, hvis man vil et spadestik dybere ind i diskussionen af det danske arbejdsmarkeds udvikling" 
- Jakob Sand Kirk, Netavisen Pio, 30 september 2022
 

Omtale: Ny bog om digitale arbejdsmarkeder: Revolutionen af arbejdsmarkedet er afblæst

"Der er en række udfordringer, som skal håndteres, hvis ikke fagforeningernes frygt for nye daglejere og arbejdsgivernes frygt for ulige konkurrencevilkår skal blive en realitet, mener forfatterne af en ny bog, der samler danske erfaringer med platformsarbejde i Danmark."

- Jakob Sand Kirk, POV International, 27 september 2022

Omtale: Undersøgelse: Danskere supplerer jobbet med platformsarbejde
"Mens de fleste af os hopper i hyggetøjet, skifter andre til nye arbejdsklæder. Det viser undersøgelser i en ny bog, “Digitale arbejdsmarkeder – fra jobs til opgaver”, af Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen fra Forskningscenter for Arbejdsmarked- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet."
- Mads Antoft, Fagbladet 3F, 27. august 2022

Omtale: Bog: Moderne digitale løsarbejdere – fra kaos til ordnede forhold
"Digitale arbejdsmarkeder – Fra jobs til opgaver kortlægger udviklingen af platformene i Danmark, herunder typer, omfang og deltagere. Den analyserer også, hvordan aktørerne håndterer at gå fra jobøkonomi til opgaveøkonomi og identificerer to hovedveje i den danske platformsøkonomi, når det handler om udviklingen af ordnede forhold."
- Michael C. Svendsen, Computerworld, den 17. august 2022