Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

– Den Europæiske Union

Af

Lykke Sørensen, Katrine Schjønning, Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund

Pris

1.090 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde blev i 1993 med Maastrichttraktaten en del af EU-samarbejdet. Samarbejdet om dette politikområde blev imidlertid først for alvor sat på dagsordenen i EU med Amsterdamtraktatens ikrafttræden den 1. maj 1999. Dette er den første samlede danske fremstilling af det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union. Hensigten med denne bog er at give et indblik i udviklingen, procedurerne og resultaterne inden for det politimæssige og strafferetlige samarbejde i EU. Fremstillingen indeholder derfor såvel en beskrivelse af det traktatretlige grundlag for samarbejdet som en gennemgang af de vigtigste af de retsakter, der er vedtaget inden for dette område og deres gennemførelse i dansk ret. Forfatterne berører endvidere spørgsmålet om, hvilken betydning en gennemførelse af Forfatningstraktaten i dens nuværende form vil have for det politimæssige og strafferetlige samarbejde i EU. Bogen vil kunne anvendes af personer, der beskæftiger sig med det politimæssige og strafferetlige samarbejde i praksis, men vil tillige kunne være af interesse for andre, der ønsker et indblik i dette EU-samarbejde og dets betydning for dansk straffelovgivning og international samarbejde i straffesager.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.01.2010

Sider:

688

ISBN:

9788757491821