Det nationale råderum

Det nationale råderum

– Ved gennemførelse af EU-regler

Af

Jens Blom-Hansen , Jørgen Grønnegård Christensen , Caroline Howard Grøn , Michael Hansen Jensen , Peter Bjerre Mortensen

Pris

350 kr

Om bogen

Gennem forordninger og direktiver regulerer EU i dag mange vigtige samfundsområder. Spørgsmålet er, hvor det efterlader det danske folkestyre. Er der et nationalt råderum, der kan eller skal udfyldes med nationale danske regler? Hvordan udformes disse regler, og har Folketinget tilstrækkelig kontrol med dette væsentlige aspekt af den statslige regulering? Det er spørgsmål, der behandles i denne bog.

Bogen er den første store analyse af udviklingen i direktiver og forordninger, og den første analyse af, hvordan både direktiver og forordninger påvirker nationalt udstedte bekendtgørelser og love. Analysen er baseret på en unik adgang til interne og begivenhedsnære sagsakter fra tre EU-tunge ministerier.

Bogen viser, at EU-reglerne ikke blot fylder mere i dag end tidligere. Der er også sket en markant forskydning i retning af, at mere og mere EU-regulering sker ved forordninger frem for ved direktiver. Den udvikling mindsker alt andet lige det nationale råderum, da forordninger modsat direktiver har umiddelbar retsvirkning i det enkelte medlemsland, således også i Danmark. Samtidig viser bogen imidlertid, at det nationale råderum stadig eksisterer. Det bliver i praksis udfyldt i en svær balanceakt mellem EU, national politik og forvaltning og med stærke interesseorganisationer som årvågne med- og modspillere.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

18.05.2021

Sider:

227

ISBN:

9788757451139

"Bogen giver interessant indsigt i implementeringen af EU-regler i Danmark, der viser, at der under visse betingelser er god kontrol over, hvordan EU-regler bliver oversat til det nationale plan, selvom mere og mere EU-regulering sker ved forordninger"
- Roman Senninger, Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, den 10. september 2021

 

"Bogen er et velskrevet opslagsværk og må være pligtlæsning for kommende studerende på politologiske studier og andre med interesse for EU – og navnlig, hvor EU rammer Danmark."
5 stjerner
- Per Okkels, Altinget, den 8. september 2021