Designret - Designloven

– Med kommentarer

Af

Jens Schovsbo, Niels Holm Svendsen

Pris

1.500 kr

Om bogen

Lovkommentaren skaber klarhed over designloven, herunder retsreglernes indhold og anvendelse.

Fremstillingen er fokusereret på Designloven og dansk retspraksis. Også international (især nordisk) praksis inddrages i et vist omfang. Det samme gælder praksis fra The Office of Harmonization for the Internal Market. I kommentaren gennemgås EF-forordningen, og der inddrages aspekter af forordningen i drøftelse af lovreglerne.

Fremstillingen indeholder herudover en oversigt over Designloven, en redegørelse for designrettens historiske udvikling, en gennemgang af de internationale designretlige regler, samt en gennemgang af en række almene designretlige spørgsmål bl.a. om licensaftaler og arbejdstageres designret.

Med denne opdatering er lovkommentaren ført ajour indtil juli 2013. 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

27.11.2013

Sider:

455

ISBN:

9788757422092

Se på jurabiblioteket