Den Grønlandske Kriminalretspleje

Af

Thomas Trier Hansen

Pris

630 kr

 • Bemærk venligst ved køb af e-bøger at
  du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
 • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
 • du kan IKKE læse e-bøger fra Djøf Forlag i Vital Source / Bookshelf eller Adobe Reader.
 • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Den 1. januar 2010 trådte en ny retsplejelov i kraft for Grønland. Retsplejeloven introducerer flere nye tiltag inden for kriminalretsplejen, hvoraf de vigtigste er:

 • Etableringen af en ny domstolsorganisation
 • Etableringen af forsvarerinstitutionen, herunder introduktionen af autoriserede forsvarere
 • Introduktionen af bisidder til forurettede i visse sager
 • En detaljeret beskrivelse af kriminalsagens behandling samt til tider nye regler herfor, herunder bestemmelser om fjernkommunikation
 • Nye kriminalprocessuelle tvangsindgreb
 • Nye regler om aktindsigt
 • Regler om syn og skøn

Herudover er der i retsplejeloven skabt mulighed for at introducere konfliktmægling som forsøg i kriminalretten.

Denne bog giver et overblik over retsplejeloven og i særdeleshed de regler, der har betydning for behandlingen af kriminalsager i første instans. Sproget er enkelt og med henvisninger til såvel betænkningen som relevante grønlandske og danske afgørelser, der illustrerer de forskellige bestemmelser.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.08.2014

Sider:

404

ISBN:

9788757497663

Se på jurabiblioteket