Den finansielle sektor

Den finansielle sektor

Pris

280 kr

Om bogen

Den finansielle sektor er en uundværlig del af erhvervslivet sektoren er samfundsmæssig værdiskabende gennem et kompleks system af finansielle tjenester, der øger den materielle produktion og velfærd.

Denne bog gennemgår og belyser udviklingen bag finanskrisen og den aktuelle situation for pengeinstitutter, boligfinansieringen og pensionsopsparingens institutioner gennem tabeller og figurer samt opklarende redegørelser. Fx giver bogens faktuelle gennemgang af finanskrisens hovedelementer et godt udgangspunkt for den nuværende debat og situation. Samtidig skaber bogen en sammenhæng for læseren ved at vise samspillet og rollefordelingen mellem de forskellige finansielle institutioner som fx Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Centralbanken og dermed bliver bogen værdifuld for den, der savner en fremstilling med de mest nødvendige faktorer og spillere i den finansielle sektor i Danmark.

Således kan læseren få bred indsigt i finanssektoren og opnå det nødvendige overblik over, hvordan den komplekse økonomi fungerer i praksis. Bogen henvender sig både til den samfundsinteresserede læser, der ønsker en større indsigt i den finansielle sektor og til den studerende, der læser økonomi eller sam-fundsrelaterede uddannelser.
 

Udgave:

14

Udgivelsesdato:

08.09.2011

Sider:

200

ISBN:

9788762903722