Demokratisk forvaltning

Demokratisk forvaltning

– Magt, etik og anerkendelse

Af

Simon Laumann Jørgensen, Peter Sørensen, Jacob Dahl Rendtorff

Pris

375 kr

Om bogen

Forvaltere af det demokratiske samfund har ansvar for at håndtere magten med etisk dømmekraft og dialog. Den gode forvalter, administrator og embedskvinde eller -mand skal derfor have sans for forvaltningens etiske og demokratiske værdier, selvom disse ofte trænges i baggrunden af systemets andre logikker og praksisser.

Med afsæt i aktuelle skandalesager om ministeransvar, embedsmandssvigt, interessekonflikter og forvaltningsparadokser undersøges udfordringerne med at realisere demokratiets værdier i forvaltning og administration. Bogen insisterer på, at ansvaret for magten, dømmekraften og dialogen hviler på såvel forvalterne i fronten som på de beslutningstagere og ledere, der sætter rammerne for den demokratiske forvaltning. Det kræver viden om magtens former og bureaukratiets blinde vinkler, hvilket denne bog giver en systematisk beskrivelse af gennem analyser af klassiske og aktuelle udtryk for bureaukratiets magtudfoldelse og moralske blindhed.

Bogen leverer et stærkt forsvar for yderligere demokratisering af forvaltningen gennem en nuanceret fremstilling af den etiske dømmekrafts og anerkendelsens komplekse opgaver. Offentlige forvaltere på alle niveauer stilles en ambitiøs opgave og får konkrete bud på, hvordan den kan håndteres. Grib opgaven. Du har forvaltningens demokratiske legitimitet i din hånd!

Simon Laumann Jørgensen, cand.mag., ph.d. er lektor i politisk teori ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Han forsker i politikker for integration i den demokratiske velfærdsstat i lyset af teorier om demokrati, frihed, legitimitet, medborgerskab og anerkendelse.

Jacob Dahl Rendtorff, ph.d., dr.scient.adm. er professor (MSO) i ledelsesfilosofi ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet. Har publiceret om filosofi, bioetik og ret, virksomhedsansvar, etik og legitimitet og forsker i ledelsesfilosofi og bæredygtighed.

Peter Sørensen, mag.art., ph.d. er adjunkt i ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Han forsker og underviser i forvaltning, magt, etik, ledelse, ledelsesudvikling og organisatorisk læring i den offentlige sektor.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

20.06.2021

Sider:

293

ISBN:

9788757427226