Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører

Af

Azad Taheri Abkenar

Pris

440 kr

Om bogen

Formålet med afhandlingen er at foretage en retsdogmatisk analyse af retsgrundsætningen om forbud mod delegation af myndighedsudøvelse til private aktører med henblik på at oparbejde en dybere og ligeledes nutidig forståelse, som kan understøtte en moderne anskuelse af forvaltningsretten. Der vil være et særligt fokus på, hvilke kriterier der er/bør være afgørende for, om delegation til private kan foretages, når der ikke foreligger særskilt lovhjemmel, men det siger sig selv, at dette spørgsmål må ses i sammenhæng med en analyse af retsvirkningerne ved delegation og dermed en undersøgelse af delegation som et retligt fænomen i forvaltningsretten.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

12.09.2017

Sider:

324

ISBN:

9788757439854

Se på jurabiblioteket

Forord
Kapitel 1. Indledning
Del I. Nogle fundamenter
Kapitel 2. Delegationslærens oprindelse og udvikling
Kapitel 3. Norske perspektiver
Del II. Delegationsforbuddets underliggende antagelser
Kapitel 4. Myndighedsudøvelse og retssikkerhed
Kapitel 5. Forvaltningsrettens anvendelsesområde
Kapitel 6. Retssikkerhedsvaretagelse på kontraktuelt grundlag
Kapitel 7. Lovgivers bidrag
Kapitel 8. Forfatningsrettens betydning for delegationsforbuddet
Del III. Retlig kontrol
Kapitel 9. Ugyldighed
Del IV. Afslutning
Kapitel 10. Afsluttende bemærkninger og konklusion
Resumé på dansk
Abstract in English
Litteraturfortegnelse
Afgørelsesregister
Stikordsregister