Decorumkravet for præster

Decorumkravet for præster

Af

Anders Jørgensen

Pris

160 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Præster i folkekirken skal, som det bl.a. hedder i tjenestemandsloven, i som uden for tjenesten vise sig værdige til den agtelse og tillid, som stillingen kræver af dem. Opfylder de ikke dette krav - decorumkravet - kan dette i sidste ende medføre, at de må afskediges.

I denne bog foretages en nærmere juridisk analyse af decorumkravet for præster. Hvad ligger der nærmere i decorumbegrebet, og hvordan adskiller dette sig fra de øvrige ansættelsesmæssige forpligtelser, præster er underlagt? Hvordan adskiller decorumkravet for præster sig i forhold til decorumkravet for andre ansættelsesgrupper?
Har folkekirkens læregrundlag nogen indflydelse på decorumvurderingen?
Og hvem har kompetence til at vurdere, om decorumkravet er tilsidesat?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, der forsøges belyst i bogen.

Bogens anden halvdel omhandler en række forskellige eksempler på decorumkravets benyttelse i praksis. F.eks. diskuteres det, på hvilken måde decorumkravet influerer på præsters ytringsfrihed.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

19.04.2013

Sider:

112

ISBN:

9788757494280

Omtale af bogen

"Bogen er dog god at få forstand af, også for præster og menighedsmedlemmer, der ikke ønsker arbejdet for evangeliet og menighedens pleje i sognet besværliggjort af opslidende diskussioner og kampe om decorumkravets opfyldelse af såvel præst som menighedsrødder."
Præsteforeningens Blad, December 2001

"yderst læseværdig bog [...] Her fremlægges det ikke mindst i regi af Selskab for Kirkeret så kendte begrebspar om kirkelige regler i samspil med retsdogmatikken i en ny og klar konsekvens."
Professor Lisbet Christoffersens, Dansk Teologisk Tidsskrift, 2011