Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

– Med kommentarer

Af

Kristian Korfits Nielsen, Anders Lotterup

Pris

1.800 kr

Om bogen

Databeskyttelsesforordningen suppleres i dansk ret af databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). De to retsakter udgør reguleringen af databeskyttelsesretten i Danmark. Denne bog indeholder kommentarer til hele forordningen og hele loven.
Hovedsigtet er at beskrive regler og praksis vedrørende behandling af personoplysninger, således at bogen kan tjene som et praktisk redskab for medarbejdere i den offentlige sektor, private virksomheder, foreninger mv., som er beskæftiget med aktiviteter, der er omfattet af forordningen og loven, og for advokater, revisorer og andre rådgivere.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

12.03.2020

Sider:

1260

ISBN:

9788757435399

Se på jurabiblioteket

"Dette er et længe ventet værk for dem, der har brug for at forstå persondataretten. Og det er blevet meget omfangsrigt. (..) Bogen kan dog med sikkerhed betragtes som et vægtigt bidrag til dansk databeskyttelsesret."
- Peter Blume, Ugeskrift for Retsvæsen, den 26 juni 2020