Data, digitalisering og dømmekraft

Data, digitalisering og dømmekraft

– en guide til teknologiledelse og dataforståelse i sikkerhedsprofessionerne

Af

Katrine Nørgaard , Anna Therese Heltberg

Pris

275 kr

Om bogen

I Forsvaret, Beredskabet og Politiet arbejder man med stadigt flere og mere integrerede digitale teknologier og avanceret dataanalyse. Denne digitale transformation skaber både nye muligheder og nye etiske og ledelsesmæssige udfordringer for de førere og enheder, som skal agere i et komplekst og dataficeret sikkerhedsmiljø. Denne bog handler om disse muligheder og udfordringer, og om hvordan man i sit sikkerhedsprofessionelle virke kan tænke og handle reflekteret med teknologierne. 

Bogens grundlæggende perspektiv er, at data og teknologier ikke bare er instrumenter, som vi anvender til at løse bestemte opgaver på fastlagte måder. Tværtimod er data, teknologier og algoritmer hele tiden med til at skabe aktuelle situationsbilleder og beslutnings-processer, lige som det civile og militære frontpersonel hele tiden er med til at forme og bestemme, hvordan disse data og teknologier skal udnyttes. Herved bliver eksisterende rammer og rutiner i opgaveløsningen ofte udfordret og kræver fornyet overvejelse, ikke bare over hvad vi gør med teknologierne, men også over hvad de gør ved os. 

Formålet med bogen er at give sikkerhedsprofessionerne redskaber til at manøvrere i et miljø præget af et højt tempo og et hav af digitale interfaces. Med afsæt i et socio-teknisk perspektiv og en række praksisnære cases tilbyder bogen en kritisk og konstruktiv teknologiforståelse og giver et bud på, hvordan mennesker, teknologier, algoritmer og data kan ”spille hinanden gode” gennem innovativ ledelse. 

Katrine Nørgaard er ph.d. i antropologi og er ansat som forsker og underviser på Forsvarsakademiet, Institut for Militær Teknologi. 

Therese Heltberg er ph.d. i sociologi og er ansat som forsker og underviser på Forsvarsakademiet, Institut for Ledelse og Organisation.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

20.03.2024

Sider:

198

ISBN:

9788757456875