Dansk Strafferet

Dansk Strafferet

– fra reformationen til Danske lov

Af

Poul Johannes Jørgensen, Helle Vogt

Pris

450 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

- Om hundrede år er alting glemt, siger man. Men er det nu også det? Denne bog er mere end hundrede år gammel, men har aldrig tidligere været trykt. Bogen er forfattet af retshistorikeren Poul Johannes Jørgensen, der var tilknyttet Københavns Universitet i mere end fyrre år fra 1903 til 1944. I år 1900 erhvervede han Universitets guldmedalje for sin besvarelse af en udskreven prisopgave med titlen: Den danske Strafferets Udvikling i Tiden mellem Reformationen til Kristian Vtes Lov, altså perioden fra 1536 til 1683. Det er den afhandling, der nu omsider udgives. Afhandlingen fik en meget rosende bedømmelse ved indleveringen. Trods sit omfang var den ikke helt afsluttet, der manglede bl.a. afsnit om berigelsesforbrydelserne, og det havde været naturligt, om Poul Johannes Jørgensen senere havde føjet de manglende kapitler til, og udgivet fremstillingen som det værdifulde bidrag, den var, til forståelse af denne vigtige periode i straffe-retshistorien. Men sådan kom det ikke til at gå. Ganske vist havde bedømmelsesudvalget udtrykt ønske om en udgivelse, men der var ikke gjort regning på en hyperkritisk forfatter, som med tiden lagde distance til ungdomsværket. Afhandlingen forblev derfor arkiveret, om end den cirkulerede blandt enkelte interesserede i fotokopi. En fornyet gennemlæsning af afhandlingen afslørede, at Jørgensen havde benyttet et stadig helt forbløffende stort materiale af til dels utrykt ældre dansk retspraksis, som heller ikke i dag findes let tilgængelig, og at også nyere forskning derfor stadig kan have megen glæde af at kende til hans afhandling. Et udgiverprojekt igangsat i 1970'erne af Selskabet for Udgivelsen af Kilder til Danmarks Historie led skibbrud i 1980'erne, da opgaven viste sig teknisk kompliceret. Men resultatet af overvejelserne blev igangsættelsen af en ny renskrivning af den håndskrevne original for et par år siden, og det er denne nye udgave, som foreligger her 60 år efter Jørgensens død. Det er udgivernes forhåbning, at den foreliggende udgave af Poul Johannes Jørgensens afhandling trods mangler både i udgivelsen og i selve det grundlæggende manuskript fortsat vil appellere til retshistorisk interesserede. På sin vis er afhandlingen ikke blot et nyttigt redskab til viden om tidens lovgivning og praksis, men også et vidnesbyrd om en tid og en måde at drive retshistorie på og også om de store videnskabelige krav, der blev stillet til besvarelsen af en prisopgave, og som i dette tilfælde kunne indfris af en ung forsker. Meget er sket, siden Poul Johannes Jørgensen skrev sin afhandling i slutningen af 1890'erne, og meget i den ville i dag have været anderledes. Men de grundlæggende teser om strafferetsudviklingen i det 16. og 17. århundrede har bevaret deres gyldighed, og det indsamlede kildemateriale er stadig en guldgrube af information om datidens strafferet. Dansk Strafferet udgør første bind i serien 'Bibliotek for Ret og Kultur'.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

27.11.2007

Sider:

448

ISBN:

9788757491845