Dansk ophavsrets fleksibilitet

– En retsdogmatisk analyse af ophavsretslovens fortolkningsmæssige grænser

Af

Jacob Linkis

Pris

430 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Dansk ophavsrets fleksibilitet er en analyse af den grundlæggende systematik og de centrale ophavsretlige begreber i ophavsretsloven med henblik på at fastslå, hvor fleksibel den ophavsretlige beskyttelse er, dvs. i hvilket omfang loven – herunder EU-direktiverne – giver domstolene mulighed for i deres konkrete retsanvendelse at udvide eller indskrænke den ophavsretlige beskyttelse.
 

Analysen er overordnet opdelt i tre emner:

  • Internalisering – en analyse af mulighederne for indskrænkende og udvidende fortolkninger af ophavsretslovens centrale bestemmelser.
  • Ulovbestemte indskrænkninger – en analyse af om ulovbestemte, domstolsskabte indskrænkninger er mulige, eller om ophavsretslovens indskrænkningskatalog er udtømmende.
  • Rettighedskollisioner – en analyse af hvorledes domstolene løser de sager, hvor anerkendelse af rettighedshaverens ophavsretlige beskyttelse vil indebære en indskrænkning i andres rettigheder.


Bogen indeholder en udførlig gennemgang af afgørelser fra danske domstole, EU-Domstolen og Menneskerettighedsdomstolen i sager, hvor ophavsrettens fleksibilitet – eller mangel på samme – har været central for udfaldet. I den forbindelse inddrager bogen såvel dansk som international litteratur på området og indeholder adskillige henvisninger hertil. Dansk ophavsrets fleksibilitet henvender sig både til jurister, der har teoretisk interesse for området, og til jurister, der arbejder med ophavsret i praksis.
 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

22.11.2016

Sider:

316

ISBN:

9788771980271

Se på jurabiblioteket

"Der er tale om en velskrevet bog på et højt retsvidenskabeligt plan. Ophavsretten er genstand for konstant EU-harmonisering, og bogens forsøg på at kortlægge dansk ophavsrets overensstemmelse med EU-retten er relevant, ambitiøst og velkomment. Bogens analyser er i øvrigt lagt i et praktisk plan, som gør den læseværdig både for teoretikere og praktikere, bl.a. pga. dens omfattende og værdifulde analyser af praksis fra EU-Domstolen. Endelig er den skrevet i et usædvanligt klart og letlæst sprog, og det lykkes forfatteren at holde læseren fast, uanset hvilke vanskelige spørgsmål der diskuteres."

- Morten Rosenmeier, UfR online, februar 2017