Dansk og international køberet

Af

Lars Hedegaard Kristensen , Susanne Karstoft , Torsten Iversen

Pris

650 kr

Om bogen

Den foreliggende bog indeholder en fremstilling af dansk og international køberet, udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendt retsvidenskabelig metode og praksis. Fremstillingen er opdateret med indarbejdelse af den nyeste retspraksis og litteratur samt med en gennemgang og analyse af købelovens nyeste regler om forbrugerkøb, bl.a. hvad angår aftaler vedrørende digitalt indhold og digitale tjenester.

Se alle titler inden for Obligationsret

 

Udgave:

6

Udgivelsesdato:

21.01.2022

Sider:

370

ISBN:

9788757452358

Se på jurabiblioteket