Dansk for svenskere

Dansk for svenskere

– 44 øvelser

Af

Henrik Tessmer

Pris

95 kr

Om bogen

Så er den her omsider - en basal, dansk grammatik skrevet specifikt til - og for svenskere til undervisningsbrug. Almindelige fremmedsprogsgrammatikker vil af svenskere i store træk opleves som irrelevante kataloger over indlysende svensk-danske sproglige fællestræk, der ikke rummer vanskeligheder.

Denne bog udsondrer og fokuserer derimod alene på de problemstillinger, som er væsensforskellige mellem dansk og svensk; bl.a. konjunktiv, imperfektum, konstruktion og brug af passiv og pronominer.

Understøttet af overskuelige plancher, der giver de nødvendige forudsætninger for at løse alle opgaverne, er der lagt vægt på 44 praktiske øvelser til belysning af relevante problemer.

"Dansk for svenskere" henvender sig til enhver svensker, der ønsker at lære et aktivt dansk og naturligvis de sprogskoler, der længe har haft akut behov for relevant undervisningsmateriale til brug for danskundervisning af svenskere. Med tilhørende facitliste kan "Dansk for svenskere" også anvendes til selvstudium.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

28.05.2009

Sider:

80

ISBN:

9788762903593

Omtale af bogen

Hør interview med bogens forfatter, Henrik Tessmer på JP Radio, d. 11.6.09 her