Dansk arbejdsret

Af

Ruth Nielsen

Pris

950 kr

Om bogen

Hermed foreligger 5. reviderede udgave af Dansk arbejdsret. Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, herunder især den EMRK-retlige, udvikling.

Siden 4. udgave af bogen udkom i 2020, er der vedtaget en ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, en ny whistleblower-lov og nye regler om balancen mellem arbejdsliv og privatliv i ligebehandlingsloven og barselsloven. Der er vedtaget nye EU-direktiver om kønsbalance i selskabsbestyrelser og om gennemsigtige lønvilkår. Der er desuden afsagt nye domme, både af danske domstole og af EU-Domstolen.

Bogen giver en opdateret fremstilling af gældende dansk arbejdsret baseret på en integreret anvendelse af danske, EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige, retskilder. Samspillet og modspillet mellem den traditionelle danske aftalemodel og den integrerede europæiske model, der er ved at blive udviklet i forbindelse med EU-rettens og EMRK-rettens integration i dansk ret, belyses løbende gennem bogen.

Bogen retter sig mod praktikere, forskere og studerende, der har behov for en grundlæggende indsigt i det arbejdsretlige system.

 

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

21.08.2023

Sider:

571

ISBN:

9788757454536

Se på jurabiblioteket