Danmarks Riges Grundlove 2. udg.

Danmarks Riges Grundlove 2. udg.

Pris

148 kr

Om bogen

Aktieoptionsloven - ansættelsesretlig regulering af aktieaflønning beskæftiger sig primært med lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold, "aktieoptionsloven", men beskriver også de gældende regler for aktieaflønning, som ikke omfattes af denne nye lov, herunder blandt andet det væsentlige og stadig aktuelle spørgsmål om retsstillingen for aktieaflønning, tildelt før den 1. juli 2004.

Indledningsvis beskriver bogen de persongrupper, som er omfattet af loven, samt de bedst kendte typer af aktieaflønning. Bogen beskriver desuden lovens krav til arbejdsgiverens oplysningspligt og regulering af ansættelsesforholdets ophør. Behandler desuden ordninger som ikke er omfattet af loven, herunder tildelinger til direktører og tildelinger som er sket før lovens ikrafttræden. Endvidere behandles Novo, Intel og Song-network dommene. Bogen giver tillige et kortfattet overblik over de primære selskabsretlige og skatteretlige regler på område.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

01.01.2000

Sider:

116

ISBN:

9788772419121