Danmarks økonomi siden 1980

Danmarks økonomi siden 1980

Af

Mikael Trier, Per Ulstrup Johansen

Pris

375 kr

Om bogen

Bogen giver en kortfattet beskrivelse af hovedlinjerne i den økonomiske udvikling i Danmark siden 1980 med vægten lagt på vækst, konjunktursving og økonomisk politik. 

Bogen sigter mod anvendelse ved undervisningen i samfundsbeskrivelse på universiteter og handelshøjskoler m.fl. Den vil desuden kunne benyttes alle steder, hvor der er behov for et koncentreret overblik over de seneste 45 års økonomiske udvikling herhjemme. 

Med henblik på en bred anvendelse af bogen er det søgt at gøre fremstillingen forholdsvis let tilgængelig. For at lette overblikket er teksten ledsaget af overskuelige figurer.

Sideløbende med beskrivelsen af den økonomiske udvikling og politik er der gjort rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold. Også miljøøkonomiske forhold og økonomisk ulighed omtales. 

Samlet set skulle bogen give kendskab til de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og betragtningsmåder.

Udgave:

22

Udgivelsesdato:

12.08.2024

Sider:

224

ISBN:

9788757459579