Danmarks økonomi siden 1980

Danmarks økonomi siden 1980

Af

Per Ulstrup Johansen, Mikael Trier

Pris

375 kr

Om bogen

Danmarks økonomi siden 1980 giver en kortfattet 
beskrivelse af de overordnede linjer i 
Danmarks økonomiske udvikling i de seneste 
godt 40 år med fokus på vækst, konjunkturbevægelser 
og den økonomiske politik. Desuden 
belyses væsentlige institutionelle ændringer og 
demografiske forhold. Også miljøøkonomiske 
forhold og ulighed omtales. 


Læseren får dermed indsigt i de centrale 
samfundsøkonomiske problemstillinger og 
betragtningsmåder samt præsenteres for bud på 
forklaringer af udviklingen. Overskuelige 
figurer illustrerer indholdet, og de anvendte 
økonomiske begreber forklares. 


Dansk økonomi er i centrum, men den internationale 
udvikling berøres også kort i et særskilt 
kapitel. I gennemgangen af den danske økonomi 
henvises til forholdene i EU og andre lande. 


Bogen sigter på anvendelse ved undervisningen 
i samfundsbeskrivelse på universiteter og 
handelshøjskoler m.fl. Den er desuden velegnet 
alle steder, hvor der er behov for et koncentreret 
og let tilgængeligt overblik over de senere års 
økonomiske udvikling og problemstillinger.

Udgave:

21

Udgivelsesdato:

01.08.2023

Sider:

224

ISBN:

9788757455397