Danmark og EU gennem 50 år

– En milepæl

Af

Ulla Neergaard (red.), Karsten Engsig Sørensen (red.)

Pris

500 kr

Om bogen

Den 1. januar 2023 er det 50 år siden, at Danmark blev medlem af EU. 
Medlemskabet har udgjort en af de mest markante ændringer for Danmark og derved også for dansk ret og indretningen af det danske rets- og politiske liv.
Nærværende fremstilling markerer dette jubilæum, idet ca. fyrre kompetente forfattere med juridisk og anden baggrund analyserer, hvordan medlemskabet har påvirket Danmark og dansk ret på forskellige områder. 

Bogen er inddelt i fire dele:
DEL I fokuserer på den danske tiltrædelse og den overordnede udvikling af det danske medlemskab.
DEL II handler fortrinsvist om, hvordan forskellige aktører har håndteret EU-retten under det danske medlemskab.
DEL III fokuserer på områder, hvor det ofte gentagne gange har vist sig vanskeligt atindpasse EU-retten i Danmark og i dansk ret.
Bidragene i DEL IV fokuserer på udvalgte sager fra Domstolen i Luxembourg, som har haft særlig stor betydning for dansk ret og det danske medlemskab.

FORORDET er skrevet af Ledende formand, kommissær Margrethe Vestager, Europa-Kommissionen, og professor i EU-ret ved Københavns Universitet, Ulla Neergaard, og professor i EU-ret ved Aarhus Universitet, Karsten Engsig Sørensen, har redigeret bogen og på anden vis bidraget.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

02.01.2023

Sider:

774

ISBN:

9788757448139

Se på jurabiblioteket