Civile Retssager

Af

Christian Dahlager

Pris

500 kr

Om bogen

Civile Retssager gennemgår de processuelle regler for anlæggelse og behandling af retssager, både processens formelle regler og den konkrete håndtering af sagernes førelse. Beskrivelsen af reglerne er suppleret med udførlige henvisninger til domspraksis og praktiske eksempler, herunder på udformning af påstande og fremgangsmåde ved vidneafhøringer. Den er opdateret med de seneste ændringer i civilprocessen, navnlig reglerne om syn og skøn og ændringerne i appelreglerne.

Civile Retssager er en håndterbar og overskuelig fremstilling af civilprocessens regler og praktiske udførsel, suppleret med eksempler og afgørelser fra domspraksis. Civile Retssager henvender sig til studerende, praktikere og andre, der har brug for at få en grundlæggende forståelse af dét at føre en retssag, både processens formelle sider og praktiske gennemførsel.

Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. På den ene side fremhæves resultatstyring til stadighed som løsningen på en række styringsproblemer i den offentlige sektor. På den anden side fremføres en række eksempler på, at implementeringen og anvendelsen af resultatstyring langt fra er problemfri.

Det overordnede argument i bogen er, at det ikke er muligt entydigt at afgøre, om effekterne af styringsredskabet er positive eller negative. Resultatstyring kan være et nyttigt styringsværktøj, men det er ikke altid tilfældet. Resultatstyring i den offentlige sektor er et fænomen fyldt med paradokser, og god anvendelse af resultatstyring vil oftest være et pragmatisk anliggende.

Denne bog forsøger at skabe et fundament for en bedre forståelse af styringsredskabets potentialer, begrænsninger, udfordringer og paradokser. Derudover opstilles i bogens opsamlingskapitel en række anbefalinger relateret til adopteringen, designet og implementeringen af resultatstyring med henblik på at fremme de funktionelle effekter og hæmme de dysfunktionelle.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

02.02.2015

Sider:

254

ISBN:

9788757432756

Se på jurabiblioteket

"Advokat Christian Dahlager har begået et fantastisk godt produkt med bogen Civile retssager. Over kun 200 sider formår forfatteren at give et grundlæggende indblik i de væsentligste principper af betydning for førelsen af civile retssager. Det sker på forbilledlig vis med lige dele teoretisk gennemgang af bestemmelser med tilhørende praksis og meget anvendelige eksempler, hvoraf flere er langt mere udførlige, end det ellers ses i lærebøger om emnet." 
- Tomas Ilsøe Andersen, advokat og partner, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith i Advokaten