Chantal Mouffe

Chantal Mouffe

– Statskundskabens klassikere

Af

Carsten Jensen

Pris

150 kr

Om bogen

Få en gennemgang af Chantal Mouffes (1943-) forfatterskab, der baserer sig på udsagnet om, at vores livsbetingelser er forskellige, mens vores grundlæggende politiske ideer lover frihed og lighed for alle. Under moderne forhold er skismaet uundgåeligt, og det skaber både dynamik og passioner, der fortløbende undergraver politisk stabilitet.

På den baggrund har hendes forfatterskab bevæget sig fra et udgangspunkt i demokratisk socialisme til at være et argument for radikalt demokrati: realisering af ideerne om frihed og lighed i stadigt flere relationer inden for det liberale demokratis rammer.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

06.03.2013

Sider:

140

ISBN:

9788757430714