Certepartifortolkning

Certepartifortolkning

– i nordisk og engelsk ret

Af

Anders Møllmann

Pris

410 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Kontraktretten er i disse år under udvikling. Der er en stadig større påvirkning fra internationalt hold. Denne påvirkning kommer fra flere sider, herunder ikke mindst EU og mere eller mindre officielle harmoniseringsforsøg. Udviklingen medfører, at udarbejdelsen af regulering af relevans for kontraktretten i et vist omfang flyttes fra nationalstaternes lovgivende magt til ikke-nationale fora og endvidere i et vist omfang fra statslige regeludstedere til private aktører - der pågår en denationalisering. Befragtning er en særdeles gammel branche, der alle dage har haft en international karakter. Det er samtidig en gennemkommercialiseret branche, der særligt gennem de seneste hundrede år har søgt at regulere kontraktforholdet mellem parterne gennem udarbejdelsen af en række standardkontrakter - standardcertepartier. Dette giver anledning til at antage, at denationaliseringen kan være kommet særligt kraftigt til udtryk i netop denne branche, og der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, hvilken betydning det har, om certepartiet underlægges dansk eller eksempelvis engelsk ret. I bogen undersøges det, om der kan spores en denationaliseringstendens i fortolkningstilgangen ved fortolkning af certepartier, hvilket sker gennem en komparativ analyse af, hvordan domstolene i henholdsvis England og Norden forholder sig i forhold til at supplere certepartiet, når dette ikke synes direkte at regulere den foreliggende problemstilling. Bogen indeholder herunder en grundig komparativ analyse af nordisk og engelsk kontraktfortolkningslære generelt og af loyalitetspligtens betydning ved fortolkningen. Forfatteren er cand.jur. og ph.d. fra Københavns Universitet. Han har tidligere arbejdet som advokat (L) og er nu ansat i Søfartsstyrelsen, hvor han fortsat arbejder med søret. Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

12.07.2007

Sider:

268

ISBN:

9788757492118