Byggeloven

– Med kommentarer

Af

Britta Moll Bown

Pris

750 kr

Om bogen

Hovedloven er lov nr. 323 af 26. juni 1975 (BL1975). Selvom der er tale om en lov på mere end 40 år på et væsentligt forvaltningsområde, er der ikke tidligere skrevet en lovkommentar til byggeloven. Byggeloven er siden 1975 ændret et antal gange.

Denne lovkommentar omfatter kommentering af byggelovens bestemmelser og en helt summarisk beskrivelse af de tilhørende bestemmelser i bygningsreglementet og de øvrige bekendtgørelser udstedt i medfør af byggeloven. Vægten i kommentaren er lagt på at skabe overblik og på at få gjort domstolspraksis og ombudsmandspraksis tilgængelig. Kommentaren omfatter alene et udvalg af afgørelser fra Statsforvaltningen fra 2016 og 2017 frem til 1. marts 2018.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

05.05.2018

Sider:

279

ISBN:

9788757436143

Se på jurabiblioteket

"Videbegærlig, vedholdende og respektfuld for naturen, der omgiver os. Ordene beskriver partner og advokat Britta Moll Bown, en specialist ud i miljøretten, som den 1. maj 2022 kan fejre sit 25-års jubilæum hos Poul Schmith/Kammeradvokaten."
- Jubilæumsportræt: af Kammeradvokaten, den 29. april 2022

"Som formidling er bogen vellykket og kan anbefales til enhver, der hurtigt vil danne sig et overblik over byggelovens regler og den vigtigste praksis. (...) En god indføring i en praktisk vigtig – men for mange jurister – vanskelig lov."
- Anmeldelse ved Peter Pagh, Ugeskrift for Retsvæsen, 22. august 2018