Brug af andres varemærker i digitale medier

Brug af andres varemærker i digitale medier

– Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader

Af

Knud Wallberg

Pris

550 kr

Om bogen

Den teknologiske udvikling har konstant udfordret immaterialretten på væsentlige dele af varemærkeret, og især de digitale medier har således givet mulighed for nye former for brug af andres digitale varemærker i markedsføringen som f.eks. brugen af AdWords i søgemaskinebaseret markedsføring, som keywords til brug for søgemaskineoptimering og som domænenavne. Også på de sociale medier som Facebook, Twitter og YouTube findes der talrige eksempler på, at andres digitale varemærker er brugt som en form for kendetegn. Senest har brugen af andres digitale varemærker som apps til smartphones givet anledning til konflikter, og der ikke er grund til at tro andet end, at udviklingen af de digitale teknologier og af de dermed forbundne digitale medier vil fortsætte med uformindsket styrke, og at der således vil opstå nye måder at bruge varemærker på.

Retstillingen omkring brugen af varemærker på internettet kan langt fra siges at være afklaret. For det første giver Domstolens afgørelser i sig selv anledning til en række yderligere spørgsmål. For det andet er det sparsomt med retningslinjer for det både i teorien og i praksis vigtige samspil mellem varemærkelovgivningen og anden lovgivning herunder ikke mindst med den almene konkurrenceret. Hertil kommer, for det tredje, at den voldsomme vækst i handler foretaget over internettet og den forventede vækst i handler foretaget via mobile enheder, har medført, at mulighederne for at anvende andres varemærker i forbindelse med kommercielle aktiviteter på de digitale medier er blevet centrale kommercielle og juridiske problemstillinger for mærkeindehaverne.

Bogen giver en grundig retlig analyse af gældende ret inden for hver af de tre centrale varemærkeretlige forgreninger – varemærkelovgivningen, den almene konkurrenceret og reguleringen af domænenavne  og skaber en øget klarhed og forudsigelighed i retstilstanden. Når brugen af en andens varemærke er omfattet af flere af de retlige forgreninger overlapper grænsefladerne. Bogen identificerer disse grænseflader, og fastlægger hvilke fortolkningsprincipper, der, i situationerne, finder anvendelse.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

13.11.2015

Sider:

275

ISBN:

9788757435122

"Afhandlingens værdi ligger dog primært i de retsdogmatiske analyser af en lang række begreber og områder inden for varemærkeloven, markedsføringsloven, domæneloven og URDP-reglerne og af samspillet mellem disse regler. I disse analyser demonstrerer forfatteren sin betydelige indsigt i varemærkeretten, og med inddragelse af en omfattende praksis fra EU-Domstolen og danske og udenlandske domstole leverer afhandlingen værdifulde bidrag til forståelsen af en række centrale varemærkeretlige begreber og problemstillinger. Denne indsats har fortjent indbragt forfatteren den juridiske ph.d.-grad. Afhandlingen kan derfor også anbefales til alle, der arbejder med varemærkeret, såvel digital som analog."

- Henrik Udsen, UfR online