Bortvisning

Af

Kia Philip Dollerschell

Pris

850 kr

Om bogen

Bortvisning er en overskuelig og praktisk håndbog for jurister og andre praktikere, der beskæftiger sig med bortvisningssager, og som ønsker et samlet overblik over de mange forskelligartede juridiske forhold, der knytter sig til bortvisningssituationen. Bogen er inddelt i en række emner, der hver især relateres til bortvisningssituationen og som efterfølges af en række domme:
Advarsel · Afskedigelsesnævnets kompetence · Ansættelsesklausuler · Arbejdsvægring · Arbejdsgivers erstatningskrav · Bevisbyrde · Berigelsesforbrydelser · CEO-Fraud · Condictio indebiti · Decorum · Erstatning for manglende opsigelsesvarsel · Force majeure · Forvaltningsretlige fejl og mangler · G-dage · Genansættelse · Kollektive afskedigelser · Lockout · Modregning · Passivitet · Proportionalitet · Sociale medier · Tabsbegrænsningspligt · Tilbagebetaling af løn · Tavshedspligt · Tortgodtgørelse · Tyveri · Udeblivelse · Virksomhedsoverdragelse · Ytringsfrihed

Kia Philip Dollerschell er afdelingschef og advokat (H) i Djøfs juridiske afdeling og har en bred og mangeårig erfaring som ansættelsesretlig procesadvokat fra både advokatbranchen og en række fremtrædende organisationer på både arbejdsgiver og lønmodtager side. Hun rådgiver i alle emner inden for ansættelsesret og fører sager ved alle instanser ved domstolene og ved faglig voldgift. Kia Philip Dollerschell har i en lang årrække undervist i arbejds- og ansættelsesret som ekstern lektor på Københavns Universitet og er udpeget af Advokatrådet som censor på retssagsprøven. Forfatteren har tidligere skrevet bøgerne Bortvisning, Sociale Medier i Ansættelsesretten og Afskedigelsesnævnet.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

17.03.2021

Sider:

506

ISBN:

9788757449259

Se på jurabiblioteket

"1. udgave af denne udgave udkom for 10 år siden og er anmeldt af Ole Hasselbalch i U 2011B, s. 311. Hvor 1.-udgaven bestod af to dele (en første del, der gennemgik de udvalgte juridiske problemstillinger ordnet efter stikord, og en anden del, hvor der under stikordene var resuméer af afgørelser), er de to dele slået sammen i 2.-udgaven: Hvert stikord indledes nu med et afsnit, der beskriver problemstillingen. Herpå følger et antal resuméer af utrykte og trykte domme og kendelser mv. Når en afgørelse optræder under flere stikord, vil resuméerne derfor også optræde flere steder. Ved revisionen er yderligere ca. 120 trykte og utrykte afgørelser medtaget. Bogen er samtidig vokset med godt 100 sider."
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 28. april, 2021