Børsstrafferet

Af

Hans Fogtdal

Pris

750 kr

Om bogen

Der har de senere år været betydelig mediefokus og politisk bevågenhed omkring kriminalitet begået i forbindelse med børsforhold, og der har ved retterne været behandlet en række sager på området med forskellige resultater. I denne bog gives et overblik over juraen på dette komplicerede, særegne og hastigt udviklede område, der er baseret på den nye markedsmisbrugsforordning, der trådte i kraft juli 2016. 

Reglerne om børskriminalitet er beskrevet ud fra en gennemgang af de almindelige betingelser for at kunne straffe en lovovertrædelse med en opdeling i en almindelig del og en speciel del. Bogen beskriver endvidere de forskellige aktørers rolle i bekæmpelsen af børskriminalitet, efterforskningen af sagerne og eventuelle sanktioner. 

Bogen kan anvendes som håndbog om de forskellige aspekter i forløbet af behandlingen af straffesager om bl.a. markedsmanipulation og insiderhandel. 

Bogen vil være anvendelig i undervisningsforløb om emnet. Det er endvidere håbet, at bogen er anvendelig for praktikere inden for den finansielle sektor og af journalister, advokater, dommere og andre interesserede med tilknytning til behandling af
straffesager inden for dette område. 

Forfatteren er advokat med speciale i erhvervsstrafferet og tidligere vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

29.08.2017

Sider:

478

ISBN:

9788757436044

Se på jurabiblioteket

Forord
Introduktion
Kapitel 1. Reglerne om markedsmisbrug
Kapitel 2. Almindelig del – Generelt om overtrædelse af reglerne om markedsmisbrug
Kapitel 3. Visse grundlæggende begreber
Kapitel 4. Speciel del – Udsteders oplysningsforpligtelse
Kapitel 5. Speciel del – markedsmisbrug eller lovlig adfærd
Kapitel 6. Speciel del – forbuddet mod insiderhandel
Kapitel 7. Speciel del – Forbud mod uretmæssig videregivelse af intern viden
Kapitel 8. Speciel del – Forbud mod markedsmanipulation
Kapitel 9. Aktører i bekæmpelse af børskriminalitet
Kapitel 10. Efterforskning i sager om børskriminalitet
Kapitel 11. Sanktioner
Bilag I. Markedsmisbrugsforordningen
Bilag II. Sammenskrivning af indikationer og praksis om markedsmanipulation
Bilag III. Centrale begreber
Forkortelser
Litteratur
Domsregister
Stikordsregister