Borgerinddragelse i beskæftigelsespolitikken

Borgerinddragelse i beskæftigelsespolitikken

Af

Dorte Caswell (red.), Flemming Larsen (red.)

Pris

350 kr

Om bogen

Kritikken af velfærdsstaten er taget til i de senere år. Der er for meget bureaukrati, indsatserne er for rigidt tilrettelagt, og borgernes viden og egne perspektiver inddrages ikke nok. Beskæftigelsesområdet, ofte med jobcentrene i  sigtelinjen, har i den sammenhæng været det måske allermest udskældte system. 

Denne bog viser, hvordan lydhørhed over for borgerne og aktiv deltagelse fra borgeres side kan udgøre en væsentlig vej til at finde løsninger. Forfatterne tager livtag med, hvordan de udskældte offentlige organisationer på  beskæftigelsesområdet kan udvikle deres inddragelse af borgerne, så de reelt bliver medskabere af de beskæftigelsespolitiske indsatser hen imod mere holdbare løsninger. 

Med afsæt i forskellige teoretiske og praksisnære perspektiver undersøges, hvorfor borgerinddragelse står højt på dagsordenen, hvad borgerinddragelse kan betyde og bestå af, samt hvilke udfordringer, der er forbundet med at ændre indsatserne, så de bliver mere borgerinddragende. Bogen giver et bud på, hvordan offentlige organisationer kan arbejde med disse omstillingsprocesser i samspil med forskningen. 
Budskabet er positivt. Selv inden for et område som beskæftigelsespolitik, hvor detailreguleringen er stor, og hvor der også skal stilles krav til borgerne, er det muligt at udvikle en mere effektiv borgerinddragende indsats, som ikke går  på kompromis med de samfundsmæssige krav. 

Borgerinddragelse i beskæftigelsespolitikken formidler forskningsviden, der både er praksisbaseret og praksisrettet. Målgruppen er således både studerende, forskere og ansatte, der interesserer sig for og arbejder med beskæftigelsesområdet. 

Dorte Caswell er professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, og Flemming Larsen er professor ved Institut for Politik og Samfund, samt  professor II på OsloMet Universitetet. De to leder sammen forskningsgruppen WISER (Welfare, Innovation, Social Work and Employment Relations) og forskningscentret CUBB (Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser).

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

07.12.2021

Sider:

234

ISBN:

9788757450286