Biasbevidst ledelse

Biasbevidst ledelse

– Sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger

Af

Christina Lundsgaard Ottsen , Sara Louise Muhr

Pris

450 kr

Om bogen

Vidste du, at diversitet er et af de bedste redskaber til ledelsesudvikling? Det kan nemlig blokere bias, så ledere og deres organisationer træffer bedre beslutninger. 
Biasbevidst ledelse – Sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger giver indsigt i, hvordan ledere minimerer ubevidste bias ved at invitere forskellighed ind i organisationer og lade den udfolde sig både menneskeligt og teknologisk. Gennem fokus på inklusion undgås klassiske faldgruber i beslutningsmønstre, og der skabes gode rammer for nytænkning. 

Den biasbevidste leder ved, at det ikke nytter at terpe bias for at undgå dem. Det er lederens mindset, der skal trænes, så der kan opøves en adfærd, som gør diversitet til den virksomme ingrediens. Bogen præsenterer et program til mental lederfitness og foreslår konkrete redskaber inden for områder som digital ledelse, adfærdsledelse og inkluderende ledelse. Desuden inddrages nye perspektiver på magt i relationer, som har afgørende indflydelse på mulighederne for at blokere bias.    

Skrevet direkte til ledere er Biasbevidst ledelse relevant for alle personer med ledelsesansvar i private og offentlige organisationer. Den kan desuden med fordel læses af førledere, HR-personer, undervisere, studerende og konsulenter. 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

26.10.2021

Sider:

280

ISBN:

9788757452211

”Fremragende skrevet – En bog, der bør læses af alle, der gerne vil sætte diversitet på dagsordenen. Diversitet og ledelsesudvikling “Biasbevidst ledelse – sæt diversiteten i spil og træf bedre beslutninger” er en bog, som rammer direkte ned i diskussionen om, hvordan ledelse udøves, og hvordan ledelsesgrupper bliver sammensat. Den indeholder mange interessante og relevante budskaber, som bør læses i toppen af dansk erhvervsliv.”

4 stjerner 

-Henrik Ørholst, Børsen,  27. januar 2022

"Bogen 'Biasbevidst ledelse' er fyldt med spændende, veldokumenteret og relevant viden. Desuden er kapitlerne krydret med cases og eksempler, der gør stoffet relaterbart til virkeligheden, og både hvert kapitels indledende case og de løbende eksempler gør det til en fornøjelse som læser at lære om et vigtigt og spændende emne som bias og diversitet."
4 stjerner 
- Sofie Teilmann Gildsig, Inside Business, den 20. januar 2022

 

”Luk diversiteten ind, og beskyt dig mod skandaler og dårlige beslutninger. "Når vi træffer beslutninger i lukkede og ens grupper, ender vi med de skandaler og møgsager, som vi i stigende grad har set siden finanskrisen. (...) Derfor skal vi udfordre hinandens holdninger. Denne bog viser, at når vi sætter forskellige perspektiver i spil, bliver vi bedre til at udfordre hinandens bias. Det leder til mere oplyste beslutninger og færre skandaler, fordi vi fanger problemer i opløbet."

- Anna Dalsgaard, Magisterbladet, den 19. januar 2022