Bevisbyrden

– i civile sager

Af

Erik Hørlyck

Pris

495 kr

Om bogen

Hvem skal løfte bevisbyrden i en civil sag? I udgangspunktet er det den, der fremsætter krav, der har bevisbyrden - men der afviges ofte fra denne almindelige bevisbyrderegel.

Bevisbyrden i civile sager undersøger nogle betydningsfulde procesretlige problemstillinger, der er helt uomtalt i retsplejeloven: Navnlig hvornår den almindelige bevisbyrderegel fraviges ved omvendt eller delt bevisbyrde på grundlag af præsumptioner eller formodninger. Bogen vurderer desuden modbevis, herunder hvilken forskel der er på modbevis og omvendt bevisbyrde, ligesom den analyserer bevisstyrkekravet i dansk retspraksis. Endelig påpeger bogen det bemærkelsesværdige forhold, at domstolene som alternativ til omvendt bevisbyrde til dels ud fra de samme synsvinkler kan lempe de almindelige bevisstyrkekrav.

Erik Hørlyck er advokat og fungerer ofte som voldgiftsdommer. Han blev i 2015 æresdoktor ved Aarhus Universitet.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

18.05.2020

Sider:

205

ISBN:

9788757448450

Se på jurabiblioteket

"Med vanlig beskedenhed anfører Hørlyck under fremtidsperspektiverne: »Denne bog er ikke stor«. Fysisk ikke, nej - men i henseende til betydning for forståelse og for udviklingen af retstilstanden er det en stor bog." 
- Erik Werlauff, Ugeskrift for Retsvæsen, den 7. september 2020