Betalingsloven

Betalingsloven

– Med kommentarer

Af

Susanne Karstoft

Pris

1.995 kr

Om bogen

Betalingsformidlingsområdet er i rivende udvikling. Anvendelsen af forskellige former for elektroniske betalingsløsninger, f.eks. betalingskort og betalingsapps, er støt stigende, både i den fysiske handel og i forbindelse med nethandel. Hertil kommer, at teknologien konstant giver nye muligheder, og nye betalingsløsninger udvikles som følge deraf. Den retlige regulering af betalingsformidlingsområdet har været under stadig forandring, siden den første betalingskortlov blev vedtaget i Danmark i 1984.

Denne fremstilling indeholder en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af betalingsloven med udgangspunkt i betalingstjenestedirektivet, lovens forarbejder, praksis fra danske domstole og ankenævn (primært Det finansielle ankenævn, tidligere Pengeinstitutankenævnet) og praksis fra EU-Domstolen.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

30.04.2020

Sider:

1142

ISBN:

9788757438468


"Betalingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018, hvor den afløste lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Hvor denne betalingstjenestelov bestod af 109 paragraffer er paragraftallet i betalingsloven ca. 1½ gange så stort. Begge love hviler på en direktivregulering, som blev ændret og moderniseret ved det 2. betalingstjenestedirektiv fra 2015, som den nye lov implementerer. Professor Susanne Karstoft behandlede den tidligere lov i en 694 sider stor lovkommentar fra 2012. Nu har hun taget den nye lov under behandling i denne næsten dobbelt så store lovkommentar. Kommentaren samler det omfattende materiale om loven, der foreligger i form af lovforarbejder, administrativ praksis og ankenævnspraksis. I tillæg hertil fremlægger hun selvstændige fortolkningsbidrag og systematiserende bemærkninger til dens mange bestemmelser."
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 16. december 2020