Benedict Spinoza

Benedict Spinoza

– Statskundskabens klassikere

Af

Andreas Beck Holm

Pris

150 kr

Om bogen

Benedict Spinoza (1632-1677) er en af de væsentligste og mest radikale fornyere af den vestlige politiske filosofi i den tidlige modernitet. Samtidig er han også den mest markante repræsentant for den tidlige oplysningstænkning.

I denne bog præsenteres læseren for hovedlinjerne i hans forfatterskab. Med udgangspunkt i gennemgangen af den overordnede filosofiske ramme, som Spinoza i hovedværket, Etikken, definerer for sit værk, gennemgås hans politiske tekster med særligt fokus på deres idéer om bl.a. demokrati, ytringsfrihed, religion, magt og ret. Efterfølgende vises det, hvordan Spinoza i eftertiden er blevet udlagt i flere af den moderne politiske filosofis hovedstrømninger, nemlig inden for liberalisme, kommunitarisme, republikanisme og marxisme. Endelig rummer bogen uddrag af den Teologisk-Politiske Traktat samt af Spinozas sidste hovedværk, den Politiske Afhandling.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

19.02.2018

Sider:

139

ISBN:

9788757435085

" Den er skrevet i et lettilgængeligt sprog, dækker så godt som alle dele af Spinozas forfatterskab på sober vis og formår at inspirere læseren til selv at dykke ned i Spinozas tænkning. Men en af de største styrker ved Beck Holms introduktion til Spinoza er, at han formår at vise, hvorfor Spinoza, 340 år efter sin død, stadig er relevant for os i dag."
- Anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser, nr. 4, årgang 7, 2019
 

 

"Andreas Beck Holm forklarer dygtigt og klart Spinozas ret indviklede filosofi, og efter en liste med centrale begreber kan læseren selv læse nogle oversatte stykker af Spinozas tekster. Det virker godt, for de er tænkt og skrevet i et sprog, som den moderne læser bedst forstår efter en introduktion som den her i bogen."
- Anmeldelse ved Søren Hindsholm, Kristeligt Dagblad, 1. maj 2018
 

"Spinoza er den mest markante repræsentant for den tidlige oplysningstænkning, og det lykkes Andreas Beck Holm, lektor ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet, at gøre rede for hovedlinjerne i forfatterskab."
- Anmeldelse ved Lone Nørgaard, Den Korte Avis, 19. januar 2019