Arbejdsmiljøret

– udvalgte emner

Af

Martine Stagelund Hvidt , Nicole Christiansen , Marlene Louise Buch Andersen , Jens Kristiansen

Pris

320 kr

Om bogen

Arbejdsmiljøret – udvalgte emner giver et overblik over udvalgte dele af arbejdsmiljøretten og en indføring i:
• Det arbejdsmiljøretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhænge mellem de forskellige dele af systemet.
• Den arbejdsmiljøretlige retskildestruktur.
• Samspillet mellem arbejdsmiljøretten, arbejdsretten og sundhedsretten. 
• Arbejdsmiljøretlige udfordringer i forhold til nye måder at arbejde på, herunder f.eks. online platformsarbejde.

Arbejdsmiljøret – udvalgte emner er baseret på uddrag fra lærebogen Grundlæggende arbejdsret (2020), afhandlingerne Psykiske arbejdsskader (2018), Fra arbejdsbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen (2018) og endelig en artikel bragt i Tidsskrift for Miljø nr. 1/2021.

Forfatterne er ansatte og underviser på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

27.09.2021

Sider:

256

ISBN:

9788757452662

Se på jurabiblioteket