Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark

Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark

– fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt

Af

Carsten Strøby Jensen

Pris

400 kr

Om bogen

Det danske arbejdsmarked er blandt de mest kollektivt organiserede arbejdsmarkeder i verden. Kollektive overenskomster spiller en meget stor rolle på arbejdsmarkedet, ligesom fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer spiller en helt central rolle for hvilke initiativer der tages på arbejdsmarkedet.
Bogen giver en samlet fremstilling af udviklingstræk i arbejdsmarkedsrelationerne på det danske arbejdsmarked. Der sættes fokus på fagforeninger, på arbejdsgiverorganisationer og diskuteres årsager til medlemskab eller mangel på samme. Og der sættes fokus på aktuelle udviklingstræk i det danske overenskomst- og aftalesystem både på det private og det offentlige arbejdsmarked.
Bogen indeholder desuden internationale og komparative kapitler, der perspektiverer udviklingen i Danmark i lyset af EU, globaliseringen og udviklingstendenser i andre europæiske lande. Herunder diskuteres forholdet mellem ledelse og medarbejdere på virksomheder i Danmark, sammenlignet med andre lande.
I bogen gennemgås og diskuteres en række forskellige teorier om arbejdsmarkedsrelationerne gående fra teorier om de industrielle relationer relateret til teorier om fx kollektiv handlen, Human Resource Management, kritisk teori, traditionel systemteori og teorieromstrategiske valg.

Carsten Strøby Jensen er mag.art. et dr.scient.soc., lektor i Sociologi og arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet, Sociologisk Institut.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

14.09.2007

Sider:

320

ISBN:

9788757417777