Appeltilladelser

Af

Hanne Kjærulff , Niels Fenger

Pris

650 kr

Om bogen

Denne bog omhandler Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser. Reglerne om appeltilladelser til landsretten og til Højesteret i civile sager og straffesager er komplicerede og bliver løbende ændret. Det er vigtigt at kende reglerne for aktører i retsvæsenet både i forhold til brug af rette retsmiddel – kære/anke – og i forhold til reglernes nærmere indhold, kriterier, frister m.v. Bogen giver en praktisk orienteret gennemgang af bl.a. de gældende regler om appeltilladelser i retsplejeloven og særlovgivningen. Gennemgangen inddrager fra retspraksis mere end 600 publicerede afgørelser og ca. 350 utrykte domme og kendelser, ligesom også nævnets egen praksis er illustreret med omtale af et stort antal afgørelser.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

14.11.2016

Sider:

388

ISBN:

9788757435047

Se på jurabiblioteket

"Appeltilladelser lever i høj grad op til sit formål om at være en håndbog for praktikere i retslivet, både i henseende til systematik og indhold. Bogen bærer præg af forfatternes dybe indsigt i emnet. Den er nem at orientere sig i, rummer gode registre og beskriver reglerne på en god og letforståelig måde."

- af Henrik Waaben, UfR Online, februar 2017