Ansattes immaterielle rettigheder

Af

Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo, Tine Sommer

Pris

420 kr

Om bogen

Meget immaterialretligt beskyttet stof skabes af ansatte som led i deres arbejde for en arbejdsgiver. Det er derfor et vigtigt spørgsmål, i hvilket omfang rettighederne går over til arbejdsgiveren – et spørgsmål, som løses forskelligt fra disciplin til disciplin.

Bogen giver en samlet, opdateret beskrivelse af reglerne og den seneste retspraksis. Du får en behandling af i hvilket omfang arbejdsgivere får del i retten til immaterialretligt beskyttet stof skabt af ansatte, og hvilke betingelser der skal være opfyldt i den forbindelse. Fremstillingen er fokuseret på ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, kendetegnsret og halvlederbeskyttelse.
 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.12.2013

Sider:

254

ISBN:

9788757421057

Se på jurabiblioteket

Forord

Kapitel 1. Oversigt over immaterialrettighederne

Kapitel 2. Ansattes ophavsrettigheder

Kapitel 3. Lov om arbejdstageres opfindelser

Kapitel 4. Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Kapitel 5. Andre immaterialrettigheder i ansættelsesforhold

Litteratur

Betænkninger, rapporter mv.

Hjemmesider

Domsregister

Stikordsregister