Ansættelsesklausuler

Af

Jens Paulsen

Pris

935 kr

Om bogen

Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven. I bogen er inkluderet lov nr. 1565 af 15. december 2015 om ansættelsesklausuler, som har en særlig betydning for denne udgivelse.

Ansættelsesklausulloven regulerer  job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler. Reguleringen af jobklausuler er medtaget midlertidig, idet det af jobklausullovens § 3 fremgår,at en arbejdsgiver ikke gyldigt kan indgå aftale om jobklausuler fra lovens ikrafttræden den 1. januar 2016

Bogen er baseret på en praktisk tilgang til de problemstillinger, der behandles og er opbygget som en lovkommentar i kapitel 1-16.

Titlen beskriver ikke de ansættelsesklausuler – alternative ansættelsesklausuler – der ikke reguleres af ansættelsesklausulloven, nemlig uddannelses-, fastholdelses- og royaltyklausuler samt aktie- og medejermotiverende klausuler. Disse klausuler er sammen med konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler og overdragelsesaftaler beskrevet i Arbejdsmarkedsklausuler (2009).
 

Om forfatteren
Jens Paulsen arbejder som advokat og er partner i DAHL Advokatfirma, hvor han primært rådgiver i arbejds-, insolvens- og landboret. Herudover er Jens Paulsen forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for de nævnte fagområder.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

05.02.2016

Sider:

478

ISBN:

9788757434972

Se på jurabiblioteket

Omtale af bogen

”Bogen er velskrevet. Den er rig på doms- og litteraturhenvisninger, og den vil få stor værdi for procederende advokater og dommere, og den vil derudover være nyttig for dem, der konciperer aftaler med det mål for øje, at sager ikke skal ende i retten. Det forhold, at den i øvrigt er rigtig smukt designet, øger kun herlighedsværdien ved at have den som et arbejdsredskab på kontoret.”

- Henrik Karl Nielsen, UfR online, april 2016