Ansættelsesbevisloven

Ansættelsesbevisloven

– Med kommentarer

Af

Ole Hasselbalch

Pris

430 kr

Om bogen

Ansættelsesbevisloven sikrer, at alle lønmodtagere, der arbejder mere end otte timer om ugen, kan få oplysninger fra arbejdsgiveren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Arbejdsgiverens oplysningspligt indtræder, når ansættelsesforholdet har varet mere end en måned, og omfatter bl.a. følgende oplysninger:

  • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
  • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
  • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
  • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet

Uopmærksomhed i forhold til hvorledes bestemmelserne i loven om ansættelsesbeviser forvaltes kan let - utilsigtet - føre til en individualisering af relationerne på arbejdspladserne, som i det lange løb kan få konsekvenser for den kollektive retsordning på dette område.

Denne lovkommentar er udformet med særligt henblik herpå samt på at få belyst virkningen af lovens bestemmelser i deres fulde, arbejdsretlige kontekst. Særlig opmærksomhed får de ændringer, som fandt sted i loven i foråret 2002, og som indebar en udvidelse af arbejdsgivernes forpligtelse på området, samt konsekvenserne af ændringen af godtgørelsesreglerne i 2007.

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

16.04.2010

Sider:

212

ISBN:

9788757423181