Almindelig kontraktret

– På grundlag af Bernhard Gomards Almindelig kontraktsret

Af

Hans Viggo Godsk Pedersen , Anders Ørgaard

Pris

600 kr

Om bogen

Almindelig kontraktret foreligger her i en revideret 6. udgave. Den foreliggende udgave er en videreførelse af Bernhard Gomard Almindelig kontraktsret. Bogen anvendes i undervisningen i kontraktret/aftaleret på de juridiske studier ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Bogen giver et overblik over almindelig praksis i forhold til kontraktret, og gennemgår på systematisk vis alle aspekter fra udfærdigelse, over handlefrihed, gyldighed og fortolkning.

Det er nemt at finde svar i bogen på enhver kontraktsretlig problemstilling via en fyldig indholdsfortegnelse, der tilbyder et godt overblik og mulighed for at benytte bogen som opslagsværk. Herudover findes der et domsregister til slut i bogen, der giver et godt sammenligningsgrundlag til lignende sager, der falder inden for kontraktret.

Udgave:

6

Udgivelsesdato:

17.08.2020

Sider:

270

ISBN:

9788757443844

Se på jurabiblioteket

"Denne bog viderefører Bernhard Gomards værk »Almindelig kontraktsret« (her med »s« i kontraktsret), som i sin seneste 5. udgave fra 2015 var revideret af de to forfattere sammen med Gomard. Opdateringen er ført ajour til 1. maj 2020."
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 30. december 2020, 22. juni 2021